Exodus


In 1966 verscheen de serie kleurenlitho's "The Story of the Exodus", een van de top series van Chagall.

Chagall illustreert hiermee de scenes die voor hem de hoogtepunten vormen van het bijbel verhaal, dat de uittocht van het Joodse volk -Chagall's volk- uit Egypte beschrijft. Natuurlijk staat de figuur van Moses hierin centraal, de profeet en leider die de uittocht op last van "Hogerhand" initieerde en begeleidde. 

De tocht betekende ook dat het Joodse volk als volk ontstond en dat de Joodse godsdienst vorm kreeg.

Chagall gaf op grootse wijze vorm aan dit grootse verhaal, met 24 kleurenlitho's van zeer hoge kwaliteit.

Deze serie verscheen in de vorm van een album bij de uitgever Leon Amiel. De oplage was 250 albums op Velin 'd'Arches. De albums zijn gesigneerd en genummerd, de litho's zijn alle ongesigneerd.

15 albums gereserveerd voor de kunstenaar, de uitgever en de medewerkers, die alle een letter dragen. 

20 exemplaren op Japon Nacre, genummerd in Romeinse cijfers, waarbij alleen het frontispice gesigneerd werd. Van de overige litho's bestaat dus geen gesigneerde versie.

Het nummer van ons album is: 250