De Zeven Hoofdzonden


Een bijzondere, vroege, humoristische serie etsen, gemaakt in 1925. Ze bestaan alleen ongesigneerd, de oplage was 377. 

Chagall maakte een frontispice met zeven hoofden, ten teken dat ook hij alle zeven hoofdzonden persoonlijk kende. Daarnaast per hoofdzonde twee etsen. 

Wij laten vijf van de dertien etsen zien die we op het ogenblik in de collectie hebben. De andere volgen spoedig.