Celui qui dit les Choses....


De volledige titel van deze beroemde serie is: "Celui qui dit les Choses sans rien dire", wat zoveel wil zeggen als: Hij die de dingen zegt zonder woorden te gebruiken.

Het gaat hier om een album waarin 25 gedichten van Aragon waren opgenomen en 25 kleuretsen van Chagall. Verschenen in 1976 in een oplage van totaal 225. Er was een oplage van 200, waarvan alleen de albums gesigneerd en genummerd waren, terwijl de afzonderlijke etsen ongesigneerd zijn. Wij hebben er 6 uit deze oplage. Op de voorste pagina staat dan een ets van Chagall, op de tweede het bijbehorende gedicht van Aragon.

Daarnaast was er een oplage van 25 waarvan de afzonderlijke etsen wel gesigneerd en genummerd zijn.